Vasa är enda sjukvårdsdistriktet med en incidens över 200

Av hela befolkningen har 57 procent nu fått två doser coronavaccin. Bild: Jeanette Östman/SPT

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 487 nya coronafall i landet på torsdagen.

Under coronaepidemins gång har totalt 135 314 virusfall konstaterats i Finland. I siffran ingår antalet nya fall som registrerats under torsdagen, 487 stycken.

Incidensen, alltså antalet smittfall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är 122. Motsvarande siffra för de föregående två veckorna var 154.

Vasa sjukvårdsdistrikt är det enda distriktet i landet med en incidens över 200. Där är incidensen 205. I Nyland är incidensen 188, i Egentliga Finland 165 och i Mellersta Österbotten 74.

Åland och Norra Karelen har landets lägsta incidenser, 17.

På sjukhus runtom i landet vårdas för tillfället 97 coronasmittade personer. Av dem behöver 29 intensivvård.

Av hela befolkningen har 73,0 procent fått minst en dos vaccin, medan 57, 4 procent har fått två doser. Av befolkningen över 12 år har 83,0 procent fått sin första vaccindos, medan 65,2 procent har fått även den andra dosen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning