Vårt innersta begär är att Den Andre ska vara ett begärande subjekt

– Risken är att ett överdrivet fokus på identiteten och identitetspolitiken kommer att fragmentera samhället. Och det är väl det vi ser i både USA och Europa, säger filosofen Niklas Toivakainen som disputerar med en avhandling om hur vi förstår och missförstår oss själva. Bild: Niklas Tallqvist

Att människor investerar en stor del av sin identitet på sociala medier gör oss sårbara för manipulation. – I vårt identitetsbygge finns investeringar som vi inte är medvetna om, säger filosofen Niklas Toivakainen som disputerar på tisdagen.

Det är inte alltför ofta det svenska filosofiämnet vid Helsingfors universitet promoverar en doktor. Trots anorna till Georg Henrik von Wright och forskare som är synliga också i den bredare samhällsd...