Vart är europeisk klimatpolitik på väg?

Den modifierade sanningen lyder alltså så här: EU leder Europas klimatpolitik när Tyskland tillåter det.

Europas klimatpolitik leds genom beslut från EU. Det är sant, men det är samtidigt en sanning med modifikationer. EU har under parlamentets nuvarande mandatperiod fattat en lång rad viktiga besl...