Våröversvämningar väntas nästa vecka – påskens snöoväder förvärrade situationen

Vattenståndet i syd- och sydvästra Finlands floder väntas stiga i början av april på grund av det varmare vädret.

Enligt Finlands miljöcentral förväntas snön smälta bort snabbt och översvämningstoppen nås redan i början av nästa vecka.

– Påskens snöoväder höjde översvämningsrisken så till vida att man kan förvänta sig medelmåttiga våröversvämningar ifall vädret är fortsatt regnigt, säger hydrolog Juho Jakkila vid Finlands miljöcentral.

Enligt prognosen kommer vattnet att stiga upp på åkrar i de översvämningskänsligaste områdena.

I Österbotten finns det medelmåttigt eller rikligt med snö. Även där väntas vattenståndet i floder stiga i början av april. Den nuvarande prognosen lovar ändå svalare väder vilket skulle fördröja snösmältningen.

De största vattenvärdena finns i snön i Norra Karelen och Lappland. Översvämningspotentialen i de här områdenas vattendrag är betydligt högre än normalt.

Vädret var fortsatt vintrigt under hela marsmånad vilket ledde till att snön inte började smälta ordentligt ens i landets södra delar.

Vattenståndet i ett urval insjöar och medelflödet i vattendrag. Bild: Finlands miljöcentral

Tjälen i landets södra delar var mellan 10 och 40 centimeter tjock i slutet av mars. Det är 5-20 centimeter mer än normalt. I landets mellersta delar var tjälen däremot 10-20 centimeter tunnare än normalt och varierar mellan 5 och 20 centimeter. I norr kan tjälen nå 130 centimeter ner i marken.

Isens tjocklek i insjöar ökade i hela landet i mars. Insjöisarna kring kusten är nu till och med tjockare än normalt. Isen på floder och åar förtunnas snabbt i och med starkare strömmar och på dem ska man inte längre röra sig. Också då man rör sig på insjöar ska man akta sig för strömningsställen, broar och sund.

Även insjöisarna kommer inom kort att börja smälta och man ska vara försiktig om man rör sig på isen. Is som på natten och morgonen varit stark kan svika redan på eftermiddagen om dagen varit solig, meddelar Finlands miljöcentral.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00