Värnplikt är en kvarleva från historien som vi måste leva med

Att män måste använda ett år av sina liv till något som en del kanske inte vill göra är inte någon absurd tanke. Amnesty, FN och Europarådet har alla felaktigt kritiserat Finlands värnpliktslag.

De flesta av oss älskar vårt kära land. För det mesta fungerar det, men tyvärr inte i allt. Vi lär våra barn och unga om möjligheterna och friheten som finns här. "Du är fri och du kan göra vad du vill", är kanske något de flesta hört när de var unga. Och det är inte långt från sanningen.

Män är pliktiga att göra värnplikt från och med det år de fyller 18 år. Detta innebär att de antingen måste utföra militär- eller civiltjänst. Tiden man gör denna tjänst kan variera från ett halvt år till ett år. I ett västerländskt, relativt jämställt och litet land är detta rätt. Att tvinga en viss grupp människor till något går inte emot våra värderingar.

Varför måste män utföra ett arbete som en okänd andel av finländarna kanske inte vill göra och som de av förståeliga skäl bara får en liten dagpenning för? Att män måste använda ett år av sina liv till något som en del kanske inte vill göra är inte någon absurd tanke. Amnesty, FN och Europarådet har alla felaktigt kritiserat Finlands värnpliktslag. Amnesty har även kallat finländska totalvägrare (personer som vägrar göra militär- eller civiltjänst) för samvetsfångar, vilket de förstås är. De följer ju sitt samvete, vilket alltid måste respekteras, men de kan ingalunda jämföras med samvetsfångar i totalitära stater, där många av dem torteras och måste leva i ständig fruktan i åratal.

Värnplikten ser ut som den gör för att vi lever i en verklig värld, där vi måste försvara oss ifall exempelvis Ryssland skulle attackera oss. Med tanke på ett litet lands framtid är det hållbart. Våra politiker funderar även ständigt på vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga krig innan det ens hinner bryta ut. De pengar som staten placerar i militären och civiltjänsten används för att bevara befolkningens välfärd på lång sikt samtidigt som vi utvecklar våra skolor, lägger till studieplatser, ökar arbetstillfällen och stöder den marginaliserade delen av befolkningen. På så sätt kan Finland förbli ett modernt, rättvist och framför allt ett fritt land, som inte ockuperats av främmande makt.

Sture-Christian Eklund, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning