Varningar om högerextrem aktivism i Vanda

Enligt ungdomsarbetare i Vanda har unga samlats bland annat i köpcentret Dixi i Vanda där också personer med högextrema kopplingar har närmat sig dem. Arkivbild. Bild: Markku Ulander

Högerextrema aktörer försöker rekrytera unga i Vanda. – Vår uppgift är att skydda ungdomarna, säger Pekka Mäkelä, chef för ungdomsarbete i staden.

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen har uttryckt oro över ökande rekryteringsförsök från högerextremt håll under en av sina presskonferenser under coronakrisen.

Liknande uppgifter förekommer också i Inrikesministeriets rapport över våldsbejakande radikalisering. Enligt den har polisen i Östra Nyland, som Vanda hör till i polisens organisation, "identifierat en ökning av högerextremt tänkesätt" både bland unga och fullvuxna. Det ska också förekomma rekrytering, som vuxna eller unga nära dem står för.

Pekka Mäkelä, som är chef för ungdomsarbetet i Vanda, bekräftar att man har lagt märke till fenomenet under undantagsförhållandena. Om det har ökat under våren är enligt honom ändå svårt att med säkerhet säga.

Vanda har ökat det uppsökande ungdomsarbetet betydligt under coronakrisen. Mötena, som ungdomsarbetarna bokför, har ökat tiofalt. Det betyder att det finns fler ögon ute som ser vad som händer, säger Mäkelä.

Där ungdomar samlas rör det sig enligt honom alltid tvivelaktiga personer, och nu också sådana som verkar ha högerextrem ideologi.

Personalen brukar enligt Mäkelä säga till att de unga ska lämnas i fred och rapportera till polisen.

– Tonåringar är ofta osäkra på sig själva och söker sin plats, så rekryteringsförsök från olika håll är verkligen oönskade och inget jag kan acceptera.

"Kontakta polisen"

På Vandapolisen uppger kriminalöverkommissarie Varpu Saapunki vid den förebyggande verksamheten att polisen har fått kännedom om enskilda fall. Hon säger att det inte i första hand handlar om grupperingar, och vill inte heller namnge några, utan om att sprida ett tankesätt.

Saapunki uppmanar dem som märker högerextrem verksamhet att rapportera om det till polisen.

"Avsikten med polisens förebyggande verksamhet är att förhindra extremism och all slags motsättningar. Det är viktigt för oss att få information när sådant förekommer och speciellt vad gäller unga försöker vi diskutera med den unga och vårdnadshavarna", svarar hon HBL per e-post.

Bland annat MTV har rapporterat om att den nazistiska rörelsen Kohti vapautta, mot friheten, har lagt propagandablad i postlådor i olika delar av landet.

På Kohti vapauttas sajt visar man också bilder från "aktivism", bland annat har flygblad delats ut i Fredrikshamn och klistermärken satts upp på olika håll i Helsingfors, enligt sajten.

Centralkriminalpolisen misstänker att Kohti vapautta har fortsatt förbjudna Nordiska motståndsrörelsens verksamhet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning