Värna om tvåspråkiga elever

Robert Winquist i klass 9 C i Storängens skola i Esbo hör till de elever som läser modersmålsinriktad finska. Bild: Niklas Meltio

Den modersmålsinriktade finskan är ett trumfkort för den svenska skolan och därför en nyckelfråga för svenskans framtid.

De senaste veckorna har debatten på vår insändarspalt gått het kring undervisningen i modersmålsinriktad finska. Ämnet är ett alternativ som infördes för 25 år sedan i svenska skolor.Idén är utmärkt....