Värna om förtroendet i samhället

Bild: Helder Almeida Mostphoto

Förtroendet för samhället, dess institutioner och också medmänniskor, är något som uppskattas allt mer. Det ger samhället motståndskraft. Hur värnar vi om förtroendet, hur håller vi det vid liv?

I de nordiska samhällena, som också kallas välfärdsstater, är förtroendet på topp i internationell jämförelse. Man kan förstås fråga sig om vi skapade våra välfärdsstater för att vi hade ett starkt fö...