Värna om demokratin

När politiken stöps om och gamla majoriteter inte finns kvar kan det framstå som kaotiskt. Det viktigaste är att demokratin klarar förändringen.

Det händer i så gott som alla västländer och också på andra håll. Partier som länge har varit stabilt stora, och ensamma eller tillsammans med andra kunnat bilda majoriteter och styrt sina länder får...