Varmt och uppsluppet på Fallåker

Halva släkten och hela sällskapet repeterar: Hudläkaren Myers (Jarl Åkerblom), hans son Butch (Anton Ala-Heikkilä), Stephanie alias Jack Gable (Mathias Gustafsson) Meg Snyder (Danielle Engström), Audrey (Lotta Vaenerberg och idolen Leo Clark (Thomas Silén). Bild: Barbro Enckell-Grimm

Först verkar Prima Donnor vara en förlegad historia om det förment komiska med att herrar går klädda i klänning, men småningom nyanseras rollerna, skriver Barbro Enckell-Grimm.

Intrigen i Prima Donnor som spelas hela vintern på Fallåker i Esbo är späckad med förvecklingar och förväxlingar. Två skådespelare, Leo Clark (Thomas Silén) och Jack Gable (Mathias Gustafsson), sitter...