Varmare havsvatten rubbar ekosystemen i Östersjön – slamkrabban är här för att stanna

Östersjön blir allt varmare, säger amanuens Tony Cederberg vid Åbo Akademis biologiska station på Husö. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Klimatförändringen möblerar om artrikedomen i Östersjön. Vissa arter slås ut medan andra klarar sig bättre än tidigare. Slamkrabban är här för att stanna.

Den för Östersjön främmande arten slamkrabba påträffas numera allt oftare i stora populationer längs med de finska kusterna.  – Slamkrabban verkar trivas i varmare vatten och klarar av att föröka sig...