Varma vill bygga ny skyskrapa söder om Tripla

Illustrationsbilderna visar hur den nya skyskrapan ska se ut. På bilden till vänster står betraktaren i söder, nära de gamla lokstallen. På bilden till höger står betraktaren på bron utanför Tripla. Bild: JKMM Arkkitehdit Oy

Staten säljer marken, Helsingforspolitikerna godkänner arkitekturen, Varma finansierar bygget och Elisa flyttar in i ny kontorsskrapa. Det är planen för tomten strax söder om köpcentret Tripla i Böle.

Om allt går som planerat räknar Elisas personaldirektör Merja Ranta-aho med att få flytta in i Helsingfors om inte Finlands kanske modernaste kontor 2026. Nyheten om att arbetspensionsbolaget Varma vunnit tomtöverlåtelsetävlingen i Böle offentliggjordes på fredagen.

Det gamla bangårdsområdet i Böle ägs i huvudsak av staten och förvaltas av Senatfastigheter.

Tillsammans med Helsingfors stad ordnade Senatfastigheter en så kallad tomtöverlåtelsetävling för det aktuella området. Syftet var att få förslag på en byggnad på mellan 25 000 och 50 000 kvadratmeter för kontors- och affärslokaler, samt en ägare för den.

Tomten föreslås nu säljas till Varma för 27,7 miljoner. Helsingfors stad får en tredjedel av summan, Senatfastigheter resten. Den andra deltagaren i tävlingen var Skanska.

Köpet ska godkännas av statsrådet i egenskap av tomtens ägare och av Helsingfors fullmäktige som ett led i stadsplaneringen. Stadsmiljönämnden i Helsingfors har tomtförsäljningen på föredragningslistan på sitt möte på tisdag.

Bild: HBL

Elisa är den nya byggnadens största hyresgäst och ska förfoga över mer än hälften av byggnadens 43 000 kvadratmeter. Merja Ranta-aho ser en unik möjlighet att designa en arbetsplats som anpassar sig enligt olika behov.

"I framtiden är kontoret bara en av flera platser man kan jobba på. När man kommer dit förväntas ett mervärde", säger hon i ett pressmeddelande.

Tomten ligger på den västra sidan av tågspåret, mellan Tripla och de gamla lokstallen. Rondellen som nu förbinder Lokvägen med Industrigatan kommer att dyka in under den nya skyskrapan.

Vy från söder. Den gråa byggnaden till vänster hör till Trigoni-projektet. Bild: JKMM Arkkitehdit Oy

Tomt på granntomt?

Päivi Ahlroos, projektchef på Helsingfors stad, beskriver den nya kontorsbyggnaden som klart smäckrare men betydligt högre än Tripla-komplexet. Medan Tripla reser sig 94 meter över havsnivå blir Varmas byggnad med 32 våningar 149,5 meter över havsnivå.

– Det är en utmanande tomt att bygga på, säger Ahlroos och förklarar att det ställs extra mycket krav när man bygger intill tågspåret.

Vy norrifrån. Enligt planen kommer 3 000 personer att jobba i den nya byggnaden. Bild: JKMM Arkkitehdit Oy

Byggbolaget YIT meddelade i december att Trigoni-projektet på den västra granntomten är omöjligt att förverkliga. Enligt YIT är tomten för liten och den triangulära arkitekturen för krävande, samtidigt som kostnaderna inom branschen har ökat.

Vad händer nu med Trigonis tomt, Päivi Ahlroos?

– Vi för bakgrundssamtal med YIT om området, processen pågår fortfarande.

Bygget på den västra tomten skulle ha inletts tidigast i år. Att det bygget fördröjs kan till och med underlätta Varmas bygge, enligt Ahlroos.

På andra sidan spåret, intill Bangårdsvägen, väntar ytterligare en tomt för skyskrapor. Enligt Ahlroos har den inte börjat planeras ännu.

Varmas skyskrapa är i bildens mitt. Skyskraporna på den högra sidan av spåret har inte planerats, skyskrapan längst till vänster meddelade YIT att inte kan byggas. Bild: JKMM Arkkitehdit Oy

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning