Världens största atomubåt till Finska viken – jämförs med elefant i porslinsaffär

Bild: Mikael Bobacka

Semesterseglare och Tallinnresenärer som befinner sig till sjöss på Finska viken strax efter midsommar kommer att kunna bevittna ett aldrig tidigare skådat spektakel. Då ska världens största atomubåt, kärnvapenbärande och reaktordrivna Dimitrij Donskoj ha vägarna förbi finska farvatten.

Om några veckor kommer världens största atomubåt Dmitrij Donskoj att passera Finska viken på väg till S:t Petersburg där hon ska delta i en rysk krigsmaterielmässa strax efter midsommar. Genast efter det här ska den kärnvapenbärande bjässen vara dragplåster vid firandet av den ryska flottans dag i Kronstadt den 30 juli.

– Östersjön är ett förhållandevis litet hav och får vi då påhälsning av en atomubåt i den här storleksklassen kan man jämföra det med en elefant i en porslinsaffär.

Den jämförelsen gör kommendörkapten Ossi Liimatainen, lärare i marintaktik vid Försvarshögskolan.

Dimitrij Donskoj är på inga sätt gjord för att köra omkring i Östersjön eller Finska viken. Ubåten av typen Typhoon konstruerades under kalla kriget som en del av den dåvarande kärnvapendoktrinen om ömsesidig garanterad förstörelse mellan supermakterna. Den byggde på att vardera sidan, USA och Sovjetunionen, utöver att de kunde utplåna varandra med kärnvapen, hade utvecklat en andrahandsförmåga. Det innebar att länderna med hjälp av atomubåtar gömda på okända platser till havs, kunde göra förödande hämndattacker också efter ett utplånande kärnvapenangrepp. I teorin innebar det här att ingendera parten vågade anfalla eftersom det hade betytt självmord och terrorbalans rådde.

Nu väntas Östersjön få unikt besök av ryska marinens atomubåtsbjässe. Nyheten kablades ut förra månaden då norska Barents Observer med hänvisning till ryska Izvestija rapporterade om saken. Dmitrij Donskoj är den sista i aktiv tjänst av sex ubåtar av typen Typhoon som Sovjetunionen lät bygga. Hemhamnen finns i staden Severodvinsk vid Vita havet. Ubåten är av samma slag som i filmen Jakten på röd oktober från början av 1990-talet där Sean Connery spelade huvudrollen som sovjetisk ubåtskapten.

– Östersjön är ett så pass litet och grunt hav att det inte går att använda ubåten på det sätt som den är avsedd, säger Ossi Liimatainen som gör bedömningen att Dmitrij Donskoj kommer att vara tvungen att göra största delen av sin färd genom Östersjön i ytläge, eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme för den att tryggt färdas i undervattensläge genom Östersjön och Finska viken.

Första nagelbitaren blir om Dmitrij Donskoj ska lyckas passera genom Stora Bält där fartyg måste ha ett djupgående på under 15 meter. Donskoj har ett djupgående på 12 meter.

Dimitrij Donskoj är byggd för att bära 20 stycken ballistiska robotar som totalt bär på 200 kärnstridsspetsar. Varenda av dessa har en laddningsvikt som är tio gånger kraftigare än Hiroshimabomben.

Finland och Ryssland har överenskommelser som förpliktigar att anmäla radioaktiva transporter, men överenskommelserna gäller inte militära marintransporter. Därför är det osannolikt att till exempel finska Strålsäkerhetscentralen kommer att få någon anmälan inför Dmitrij Donskojs visit i Östersjön som kan ses som en styrkedemonstration från rysk sida.

"Väcker en del frågor"

– I första hand ser jag det som en inrikespolitisk manifestation: Man vill visa upp sin egen förmåga för folket. Men visst väcker det här en del frågor: Varför vill Ryssland just nu ta hit ubåten när den aldrig tidigare har varit här, säger Liimatainen.

Dmitrij Donskoj är inte det enda kärnvapenbärande reaktordrivna fartyget som är i antågande inom ett par månader. I sällskap har Dmitrij Donskoj ryska flottans största och tyngst bestyckade fartyg Peter den store.

Svenska örlogskaptenen och försvarsdebattören Niklas Wiklund kommenterade det planerade fartygsbesöket i Blekinge Läns Tidning förra månaden. Han förhöll sig kritisk till att de två fartygen anländer till Östersjön och höll det inte som osannolikt att både Dmitrij Donskoj och Peter den store, kan komma att stanna kvar efter paraden för att delta i den ryska militärövningen Zapad som genomförs i Östersjön vart fjärde år. Övningen har tidigare dominerats av offensiva landstigningsoperationer.

Vid Försvarshögskolan i Helsingfors bedömer man inte att de gigantiska örlogsfartygen kommer att få någon stor roll i övningen som har väckt oro i synnerhet i Baltikum.

– Förstås är det möjligt att fartygen stannar kvar till Zapad, men bägge fartygens användningsområden i grunda Östersjön är mycket begränsade. Därför har jag svårt att se att de skulle ge ett operativt mervärde till övningen. Men symboliskt kan man förstås tänka sig att fartygen får en roll, säger Liimatainen.

Strålsäkerhetscentralen är redo

Också vid Strålsäkerhetscentralen Stuk har man noterat det planerade flottbesöket.

– Fartygens reaktorer är mindre än kärnkraftverk. Både effekten och mängden radioaktivt material ligger på kring en tiondel jämfört med reaktorn i ett kärnkraftverk. Skulle olyckan vara framme betyder det att följderna är mindre än vid en kärnkraftsolycka på land, säger Antero Kuusi, överinspektör på Strålskyddscentralen.

En olycka i reaktorn ombord på ubåten eller örlogsfartyget Peter den store på Finska viken skulle dock kräva skyddsåtgärder vid kustområdena. Trots att de kärnstridsspetsar som båten kan bära är konstruerade för att åstadkomma total förödelse, menar Kuusi att finländarna inte behöver bekymra sig över att stridsspetsarna av misstag skulle kunna detonera då ubåten åker förbi Finland. Det är tekniskt omöjligt. Däremot ingår det i Stuks scenarier att det kan inträffa eldsvådor ombord vilket skulle medföra en strålningsrisk, om och begränsad.

Antero Kuusi vill tona ner riskerna och säger att Strålsäkerhetscentralen inte har för avsikt att vidta några extra åtgärder utöver de vanliga innan fartygen kommer till Finska viken.

– Vår uppgift är att ha en beredskap för kärnolyckor och fartygsbesök som de här finns med i våra scenarier, säger Kuusi.……

Rättelse 29.5 kl 10.49: Grafiken över ubåten Dimitrij Donskoj var felaktig och är därför borttagen. Den schematiska bilden föreställde inte en ubåt av typen Typhoon som artikeln handlade om, utan en ubåt av den brittiska Astute-klassen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning