Världens bäst fungerande stad

Framför allt vill jag satsa på en stad som är mer avslappnad, smidig och rolig.

I juni hade det gått ett helt år sedan jag valdes till Helsingfors borgmästare. Ett år är en kort men ändå lång tid. Mycket har hänt och mycket har åstadkommits. Många bra processer har kommit i gång, men blicken är stadigt fäst på framtiden. Världen förändras i rask takt och Helsingfors vill gå i främsta ledet för denna förändring.

Framför allt vill jag satsa på en stad som är mer avslappnad, smidig och rolig. En stad som fungerar. Jag strävar aktivt efter att modernisera stadens egen verksamhetskultur. Samtidigt ger vi plats åt den enskilda människans, organisationernas och företagens egna verksamhetskulturer. Helsingfors är i första hand en plats och en gemenskap, inte en byråkrati. Helsingfors finns till för ett gott liv.

En central vision i stadens strategi är att vara världens bäst fungerande stad. Vi är redan nu bra på många saker, men det finns fortfarande hur mycket som helst att göra.

Det viktigaste är att tänka och handla som en helhet, att hela tiden vara nyfiken och aktiv.

Serviceandan definierar all verksamhet i en fungerande stad. Hur saker löper problemfritt och hur man tydligt informerar om dem. Var man hittar information och hur man guidas fram till den. Service betyder inte alltid att önskemål och undantag förverkligas. I en fungerande stad ska man även kunna säga "nej" på ett snabbt, okomplicerat och rättvist sätt.

Serviceandan är i sista hand en attityd. Hur man svarar i telefon och hur byråkratins kvarnar mal, hur man får tid hos läkaren eller en dagisplats åt barnet. Måste man vänta, och får man i så fall veta hur länge. Det är ofta små saker som avgör. Var och en har erfarenheter av att servicen är betydelsefull.

Vi får garanterat hjälp av digitaliseringen, och det ser inte ut att finnas någon återvändo till den tid då man till exempel inte kunde betala på nätet eller mobilt. Vi kan inte hoppa på det här tåget med teknologin i högsta hugg, utan måste snarare ta hjälp av det digitala när verksamhetssätten förändras, och bereda en väg för nya lättanvända serviceinnovationer.

Serviceandan finns på många sätt i kärnan av den fungerande staden. Jag har fått förslag om en nätsida där områden och lediga platser inom småbarnsfostran visas, e-tjänster för att ansöka om och förnya båtplatser och boendeparkering, att alla nyföddas föräldrar borde få en skriftlig inbjudan till en träff om bebisverksamheten i närlekplatserna, samt att Helsingfors evenemangsplatser borde finnas på webben.

Längs med alla tänkbara kanaler har det ändå kommit in flest förslag om att göra gatuarbetena mer smidiga och om att hålla staden prydlig. Problemen har identifierats och åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen.

Framöver tänker jag göra stadsborna mer delaktiga i att fundera över vad en fungerande stad – kärnan i vår strategi – betyder, eller vad den i praktiken borde betyda. Jag vill skapa en egen webbportal för stadsbornas idéer, förhoppningsvis också en app. Vi återkommer alltså.

Jan Vapaavuori Helsingfors stads borgmästare

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02