Världen släckte ljusen för miljön

I går ordnas Earth hour för tionde gången. Privatpersoner, företag och myndigheter manas att släcka ljuset, som en symbolhandling för klimatet och miljön. Se här hur det sett ut på andra håll i världen.

;if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//embed.scribblelive.com/widgets/embed.js";ijs.parentNode.insertBefore(js,ijs);}(document, 'script', 'scrbbl-js'));</script>iframekod<iframe src="//embed.scribblelive.com/Embed/v7.aspx?Id=1954873&ThemeId=24024" width="500" height="600" frameborder="0"></iframe>']

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46