Ett väldigt mänskligt problem

Vi kan medge ett missförhållande, men det är svårare att medge vår egen roll i det, eller dess roll i vår egen vardag.

Barack Obamas tidigare talskrivare och utrikespolitiske rådgivare Ben Rhodes har skrivit en bok om sina år i Obamas tjänst, från att han valdes 2008 fram till 2016 då en ny president flyttade in...