Världen och välfärden enligt Vartiainen

Bild: Pressbild

Analysen av det finländska välfärdssamhällets framtida utmaningar är briljant i sin överskådlighet och tydlighet, men de avsnitt som behandlar den utbudsekonomiska synen på sysselsättningspolitiken är alltför begränsade och teoretiska.

Juhana Vartiainen, en av våra mest namnkunniga nationalekonomer, har som riksdagsman blivit känd för ett färgstarkt och tidvis rätt fränt språkbruk mot politiska meningsmotståndare. I Vartiainen...