Världen har hunnit ifatt Hilma af Klint

Hilma af Klint togs inte riktigt på allvar av sin samtid, först i slutet av 1900-talet fick världen upp ögonen för hennes originalitet – bland annat genom en utställning på Sveaborg. Till höger: målningen De tio största. nr 3, Ynglingaåldern. Till vänster: Hilma af Klint i sin ateljé Bild: Albin Dahlström; Stiftelsen Hilma af Klints verk

Hilma af Klint var inte bara först med att måla abstrakt. Trots samtidens njugga mottagande hade hon styrka och självförtroende nog att bevara sitt enastående livsverk för eftervärlden, skriver Lotta Wigelius-Wulff som läst antologin Hilma af Klint – Tidsandans visionär.

I dag är det svårt att begripa hur motigt det var för kvinnor att slå sig fram på 1800-talet. När Oscar Levertin uttalade sig om Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga var det med en blandning av...