Världen förändras – är vi redo?

Framtidens jobb kommer att vara allt mer kreativa, empatiska, sociala och delvis också matematiska.

Finlands ekonomi är i ett uppsving, men hur ser framtiden ut? Den offentliga sektorns ekonomi är ohållbar och befolkningen åldras. Fler borde jobba och vår ekonomi borde vara smidigare och mindre reglerad.

Men om vi tar ett större perspektiv finns det en uppsjö av andra saker vi också borde förbereda oss på. Globaliseringen, digitaliseringen, artificiell intelligens och många andra fenomen som vi inte kan styra omformar världen. Vad all denna förändring betyder för samhället råder det stor oenighet om. Det finns digipessimister och digioptimister. En del tror att vi kommer att se lika stora skift som i samband med den industriella revolutionen, andra ser att det handlar om ytskrap.

Vi har ännu inte sett märkbara förbättringar i produktiviteten som en följd av den senaste vågen av ny teknologi. Som individer pratar vi ofta om innovationer som hot. Ett hot mot våra jobb och nuvarande roller i samhället. Men det finns mycket som pekar på att det nu går snabbt framåt.

När vår 5-åring säger "Alexa, play What does the fox say?" åt familjens nyinstallerade intelligenta assistent och Ylvis´ sång inom ett par sekunder dånar från högtalarna, riktigt känner jag att något håller på att förändras. Det att saker som jag tänkt hör hemma i science fiction-filmer sker hemma i mitt kök (inte alls min egen förtjänst bör nämnas) gör mig övertygad om att vårt samhälle står inför enorma förändringar. Och det är viktigt att vi som samhälle, och individer, är redo för denna omvandling. Hur skrämmande eller fantastiskt allt det här kommer att vara är upp till hur väl vi har förberett oss. 

De sociala strukturerna måste anpassas till ett samhälle där jobben ser annorlunda ut, där förändringen är snabb och där kanske en allt mindre skara skapar en allt större del av välfärden. När en del yrken försvinner eller omvandlas måste vi ha inkluderande strukturer samt beredskap och vilja att snabbt omskola oss till yrken som behövs.

Det finns en risk att saker och ting går fel. Om en robot sköter lyftandet och tvättandet av åldringar och det här möjliggör att närvårdaren får mera tid för att prata med åldringarna, kanske till och med spela ett parti kort, då har processen gått rätt. Samtidigt blir jobbet mindre fysiskt slitande. Om närvårdaren ersätts av en robot har vi misslyckats för vi behöver inte bara den mekaniska vården. Det kan hända att jag har fel, men jag tror inte att medkänsla, samhörighet eller ett gott skratt tillsammans med någon annan någonsin kommer att kunna kodas.

Framtidens jobb kommer att vara allt mer kreativa, empatiska, sociala och delvis också matematiska. De flesta av oss har någon av de här egenskaperna. Men vi måste vara förberedda. Så att vi undviker misstagen.

Om vi gör saker fel blir allt fler ensamma i ett samhälle där alldeles för många redan är ensamma. Allt fler blir marginaliserade och utstötta. Om vi gör saker rätt frigörs resurser för människonära, betydelsefulla och intressanta uppgifter. Jag hoppas vi får det här rätt.

Heidi Schauman ekonom

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning