Världen enligt Putin

Bild: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK/ KREMLIN POOL

Järnhårda avtal garanterade världsfreden i decennier efter andra världskriget, och man måste återgå till det kalla krigets minsta gemensamma nämnare, om inget bättre står till buds.

I de så kallade trollens och hybridkrigens tid var det inte oväntat att den påkostade ryska dokumentären World Order på onsdagskvällen av programledarna i TV2 skulle presenteras som en propagandafilm. Det var den också, men en propagandafilm som inte innehöll direkta osanningar, såsom Erkki Tuomioja konstaterade efter programmet. Till detta må tilläggas att alla så kallade dokumentärer innefattar ett urval enligt vissa kriterier, men när kriterierna sammanfaller med den egna världsbilden får bilden ett objektivt och inte propagandistiskt skimmer.

Huvudrollen i World Order spelas av president Vladimir Putin, som utan större åthävor och med en kanske något utstuderad ödmjukhet, upprepar en serie teser som han har drivit i snart tio år, senast vid FN:s generalförsamling förra hösten.

Avsikten är att visa logiken i Rysslands världspolitiska agerande. Utgångspunkten är att Ryssland inte är en aktiv aktör, utan reagerar på omvärldens handlande. Putin anser till exempel att utvidgningen av Nato leder till att Ryssland omringas och reaktionerna är därefter. Att angripa väst står emellertid inte på agendan.

Den kanske mest centrala punkten i Putins resonemang är att det är farligt att fälla legitima regeringar och förstöra deras statsbildningar, låt vara att de är långt ifrån perfekta. Han hänvisar i synnerhet till kaoset i Irak och Libyen efter västliga interventioner och konstaterar att USA och andra tongivande nationer i väst, oberoende av vad de har ställt till med, inte straffas. Man kan vända på klacken och lämna de katastrofer man skapar utan någon känsla av ansvar. Ett privilegium för jordens rikaste nation.

Det är också enligt Putin fel att försöka tvinga andra länder med annan kultur, religion och andra traditioner att anamma ens egna idéer om det onda och det goda och om vad som är god demokrati. Med tanke på de problem som vår västerländska demokrati har med destruktiva populistiska strömningar och demokratiskt sett korrekta fenomen som Donald Trump är påståendet värt att notera.

Som medicin erbjuder Putin respekt för internationella avtal, som till exempel FN:s grundstadga. Järnhårda avtal garanterade världsfreden i decennier efter andra världskriget, och man måste återgå till det kalla krigets minsta gemensamma nämnare, om inget bättre står till buds.

Vid sidan av Putin uppträder också en serie kända västliga politiker och kulturpersonligheter, vilka alla i mer eller mindre hög grad pekar på problem i den västliga rysslandsynen. Ett intressant konstaterande är att det västliga medie- och opinionsklimatet är så förblindat av antiryska strömningar att varje politiker som noterar något positivt eller vettigt i rysk politik talar med mycket små bokstäver för att inte förstöra sin karriär.

World Order är naturligtvis propaganda på sitt sätt med egna svagheter som till exempel frågan om Krim, men filmen är på många sätt en tankeväckare för en mer fruktbar dialog mellan öst och väst.

Geo Stenius journalist

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning