"Världen är komplex och det skall få synas"

– Världen är komplex och det ska få avspegla sig i vårt program. Det är Topi Lehtipuus förklaring till mångfalden i festspelens digra utbud.

Av någon anledning rör vi oss omedelbart på djupt vatten när Helsingfors festspels nya verksamhetsledare Topi Lehtipuu lägger ut texten om festspelens innersta väsen. På frågan om var festivalen helst borde synas svarar han efter en stunds funderare "i Helsingforsbornas hjärnor" och han börjar tala om frontalloben som ett centrum för njutning.

Det här vetenskapliga förhållningssättet till en till synes trivial fråga härstammar från tiden när han skrev sitt skriftliga slutarbete vid Sibelius-Akademin om absolut gehör. Han stod inför ett vägval och övervägde att börja forska i hur musik uppfattas av hjärnan, men den internationella sångarkarriären drog det längre strået.

Precis som sin föregångare Erik Söderblom har Lehtipuu en hel del tankar om vad Helsingfors festspel skall vara. Både Söderblom och Lehtipuu var långthunna utövande konstnärer innan de blev festivalchefer, men den stora skillnaden torde handla om sociokulturell bakgrund.

– För mig som är född på 1970-talet och uppvuxen i Tammerfors blev musikgenrer som heavymetall och jazz oerhört viktiga. Samtidigt satsade jag stenhårt på klassisk sång, så för mig var världen alltid pluralistisk. Om jag tänker på vem som berättade om omvärlden för mig var det lärarna, kamraterna, min storasyster och Aamulehti.

– Men jag var alltid nyfiken, tillägger Lehtipuu. I bokhandeln, skivaffären eller på biblioteket köpte eller lånade jag skivor och böcker på måfå och lärde mig om nya fenomen. Samtidigt kände jag starkt att jag ville söka mig ut i världen, först till Helsingfors, sedan till den europeiska kontinenten, säger Lehtipuu som kom att bo tretton år i Paris innan han återvände till Finland förra hösten.

Konstens natt som laboratorium

Sina första minnen från Helsingfors festspel har Topi Lehtipuu från Konstens natt under studietiden vid Sibelius-Akademin på 90-talet. Än i dag är han en stor vän av evenemanget.

– Konstens natt är för många artister första möjligheten till ett festivalframträdande. Det är också här som vi ser många konstyttringar för första gången. Här är alla barriärer så låga som möjligt, både vad gäller lokaler, pris och geografisk tillgänglighet.

Utbudet på Konstens natt kan – precis som festspelsutbudet i övrigt – ge intrycket av ett kärr eller träsk där det förvisso säkert finns en massa intressant, men där allt det goda tenderar att drunkna i massan. För att råda bot på det har arrangörerna sedan några år tillbaka försökt erbjuda en mobilapplikation med färdiga stigar med utvalda programpunkter enligt preferens.

Söker ny publik

– Konstlivet verkar i hög grad i egna silor, men en av mina målsättningar är att vara gränsöverskridande, antingen så att man överträder gränser mellan konstformer eller inom konstformer genom att bryta konventioner. Det här är ett av mina tyngdpunktsområden.

I praktiken betyder det att Lehtipuu bland annat vill öppna upp Musikhuset för en ny publik genom en konsert där technoklassiker framförs med symfoniorkester.

– Men festspelens uppgift är också att hämta konstupplevelser på internationell toppnivå till Helsingfors, som till exempel Castelluccis föreställning Go Down, Moses, som i äkta tableau vivant-anda placerar berättelsen om Moses i dagens värld.

Som internationella toppnamn inom klassisk musik i år nämner Lehtipuu Magnus Lindberg, Lang Lang, Gustavo Dudamel och Florian Boesch. Den här listan för han fram trots att Lindbergs musik framförs rätt ofta i Finland ("han är likafullt en kompositör på högsta internationella nivå"). Lang Lang må vara kontroversiell men det gör honom inte mindre intressant. Det viktigaste är att kvaliteten är utsökt.

Vad har du att säga till den som tycker Helsingfors festspel ganska mycket liknar sig själv år efter år?

– Programmet är i varje fall nytt varje år och därmed också innehållet. Det vi har sett är att innehållet hela tiden blandas och indelningen i olika konstformer blir allt mera artificiell. Själv njuter jag varje gång vi stöter på ett nytt problem i bokföringen, alla gånger då vi inte vet om en produktion hör hemma i ett eller annat fack. Sen är det förstås en kommunikationsteknisk grej att vi utåt vill placera evenemangen under vissa rubriker, för att publiken skall ha lättare att hitta dem.

– Det viktiga är att förnyelsen eller förändringen sker för att betjäna publiken och samtidigt så att konstens villkor respekteras. Det nya är att sätten att uppleva och skapa konst har förändrats så kraftigt under de senaste tio åren.

Helsingfors festspel pågår 19.8-4.9. Konstens natt ordnas 25.8.

Inramad. Topi Lehtipuu fotograferades vid Helsingfors festspels nya kontor på Kalevagatan strax innan namnskylten i foajén installerades. Bild: Karl Vilhjálmsson

Utforskaren. – En av mina målsättningar är att överskrida gränser, antingen mellan eller inom konstformer, säger festspelschefen Topi Lehtipuu. Bild: Ida Enegren

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03