Värktabletter påverkar barnens fertilitet

Att ta värktabletter under graviditeten kan påverka det ofödda barnets chanser att själv bli förälder. Arkivbild. Bild: TT/Jessica Gow

Vanliga värktabletter minskar antalet celler som producerar ägg och spermier hos fostret. Nu befarar forskarna att sådana tabletter under graviditeten kan påverka det ofödda barnets chans att själv bli förälder i vuxen ålder.

Allt fler studier tyder på att vanliga värksubstanser som ibuprofen (exempelvis Burana) och paracetamol (Panadol) påverkar fostrens testiklar och äggstockar negativt.

I den senaste studien, som presenteras i Environmental Health Perspectives, har forskare vid University of Edinburgh i Skottland analyserat hur ibuprofen och paracetamol påverkar de vävnader som i vuxen ålder ger upphov till könsceller, det vill säga spermier respektive ägg.

Forskarna använde olika metoder och olika doser av de båda substanserna. De utförde även djurstudier. Resultatet blev detsamma. Äggstocksvävnad, till exempel, som exponeras för paracetamol under en vecka innehåller 40 procent färre äggproducerande celler, medan ibuprofen halverade antalet celler. Pojkars testikelvävnad påverkas också, om än inte lika mycket. Antalet spermieproducerande celler minskade med runt 25 procent.

Tänk efter

Att värksubstanser, som ibuprofen, kan påverka fostret är känt sedan tidigare. Därför avråds gravida kvinnor från att använda dessa värktabletter, framför allt under de tre sista månaderna av graviditeten. Även under de sex första månaderna bör kvinnan vara försiktig, enligt svenska Vårdguiden 1177.

Alla kvinnor hörsammar dock inte varningarna, men forskarna anser att rekommendationerna bör tas på allvar.

– Vi uppmanar gravida kvinnor att tänka sig noga för innan de tar värktabletter och att följa rådande riktlinjer. De bör ta lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid, säger en av forskarna bakom studien, Rod Mitchell, till tidskriften.

Inga bevis

Detta är den andra studien på kort tid som pekar på denna risk. I februari visade franska forskare i tidskriften Human Reproduction hur ibuprofen passerar över den så kallade placentabarriären och resulterar i ett drastiskt minskat antal äggproducerande folliklar hos aborterade flickfoster, redan tidigt under graviditeten, något som skulle kunna påverka fertiliteten senare i livet.

– Flickor föds med ett bestämt antal folliklar i deras äggstockar och detta definierar deras reproduktiva kapacitet som vuxna, sade en av forskarna bakom studien, Séverine Mazaud-Guittot.

Om värktabletter i fosterlivet verkligen påverkar fertiliteten senare i livet vet vi ännu inte. Än så länge rör det sig bara om indirekta bevis. Det är därför svårt att säga om och i så fall hur antalet folliklar tidigt i fosterutvecklingen påverkar fertiliteten kanske 30 år senare. För att veta säkert krävs långa uppföljningsstudier.

fakta

Äggblåsor

Äggblåsor, äggfolliklar eller bara folliklar finns i äggstockarna och är den struktur som omger den omogna äggcellen och som består av flera lager av andra celler. Den omogna äggcellen (oocyt) kan utvecklas till en äggcell som sedan, i samband med ägglossningen, kan befruktas av spermie.

Källa: Nationalencyklopedin

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03