Stor variation i bostadspriserna i Svenskfinland: "Varje ort har sin egen marknad"

Renoveringsobjekt är svårsålda, säger Terhi Nordqvist i Pargas. Under bostadsmässan i Kouvola i år marknadsfördes splitternya hus. Foto: Sofie Fogde/SPT Bild: Sofia Fogde/SPT

Det råder stora skillnader inom bostadsmarknaden i Svenskfinland. De stora städerna drar, men vad händer på landsbygden?

En tiondel av alla bostäder i Finland ligger i riskzonen för att helt tappa sitt värde. Tiotusentals bostäder är redan så gott som värdelösa, skrev Helsingin Sanomat på fredagen.

Det finns tre områden där bostadspriserna fortfarande håller i sig – och stiger. De är Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Ju längre ut mot landsbygden en bostad ligger, desto större är risken för att värdet sjunker.

Det här är välbekant för Aktias fastighetsmäklare Terhi Nordqvist i Pargas. Där sackar bostadsmarknaden och priserna sjunker.

– En viss sorts bostäder rör sig inte alls. Renoveringsobjekt och stora egnahemshus är väldigt svårsålda, säger Nordqvist.

Det finns också en viss illusion i försäljningsprocessen som man vill hålla fast vid, att man ska kunna sälja till ett högre pris än man köpte för ett decennium sedan.

– Men priserna är inte desamma.

Nordqvist säger att det inte alltid stämmer helt att det är små orter i sig som är problemet på fastighetsmarknaden, för tillfället är det Pemar som lockar mest i Egentliga Finland. Pemar är en landsbygdsort med drygt 10 000 invånare.

– Nyckelordet är förbindelser. Det är lätt att ta sig till och från Pemar. I Pargas har vi Skärgårdsvägen som ofta är stockad och här går väldigt få bussar.

För att kunna locka till inflyttning är det förbindelserna som är den heliga graal, tror Nordqvist.

Problemen i inre Finland

Jörn Sundström, kontorschef och högre fastighetsmäklare vid Asunto Björndahl, säger att läget ser annorlunda ut i Österbotten. Företaget förmedlar fastigheter i Karleby, Vasa, Jakobstad, Kannus, Nivala och Kristinestad, och också i Viitasaari, Reisjärvi och Kivijärvi.

– Det är när man kör inåt i landet som det kommer en slags gräns emot. Där finns det problemfastigheter som har ett avsevärt lägre värde än vad de kunde ha.

Sundström säger att det är svårt att jämföra en etta i Helsingfors och en radhustrea i Kivijärvi, varje ort har sin egen bostadsmarknad.

– Om vi ser på hela Finland så flyttar folk till Helsingfors, men ser vi på mindre bostadsmarknader som till exempel Karleby, så ökar inflyttningen till centrum trots att invånartalet hålls stabilt.

God vård nyckeln till framgång

Hos Asunto Björndahl har man sällan stött på problem med att bostäder inte går åt, men priserna har man ibland fått sänka.

– Om vi ser på Kustösterbotten så är priset kanske lägre nu än för tre år sedan, men går vi tillbaka femton år så är priset ändå avsevärt högre nu. På så vis ser jag inga problem vid kusten, det är mer inåt landet som det finns svårigheter.

Orsaken till att investera i fastigheter och bostäder kan skilja sig åt, men frågan är om det viktigaste är att kunna sälja till ett högre pris än man köpt.

– Inte nödvändigtvis, säger Sundström.

Han poängterar ändå att det viktigaste är att vårda och ta hand om sin fastighet.

– De egnahemshus som renoverats med jämna mellanrum och har hållits i bra skick, de går åt.

Statligt stöd för rivning

Bostadsförmedlingen Vuokraturvas vd Timo Metsola har tidigare föreslagit att man borde utreda ett rivningsstöd för gamla bostäder som inte går åt. På så vis skulle man kanske kunna blåsa liv i bostadsmarknaden på orter där det finns problem med många osålda fastigheter.

Rivningsstödet får inget starkt gehör hos Terhi Nordqvist och Jörn Sundström.

– Jag ser inte hur det skulle stärka bostadsmarknaden i Pargas. Om tanken är att stödet skulle bidra till mer tomter så har vi redan tomtutrymme här.

Sundström säger att ett rivningsstöd kanske kunde fungera vid kommunala fastigheter som har en hög renoveringsskuld. Han tror inte att stödet skulle användas till privata fastigheter.

– Jag tror det bara är fint tal, men det kunde motivera kommuner som har hyreslägenheter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning