Varje kram kräver tillstånd!

Att ta tag i rumpan är kränkande och hör inte till en enda typ av kram.

Människan uttrycker många känslor och meddelanden genom kramar. Det vore ologiskt om det bara fanns en typ av kramar. Det finns artighetskram, barnkram, buskram, danskram, glädjekram, hångelkram, intimkram, kamratkram, sportkram, sällskapskram, tröstekram och vänskapskram.

Artighetskramen är till för affärsrelationer och avlägsna släktingar. Den innebär ingen kroppskontakt annat än händerna på skulderbladen. Vänskapskramen passar då man känner varandra relativt väl. Vänskapskramen innebär att vardera böjer sig framåt så att brösten inte tar kontakt utan kontakten begränsas till nyckelbensområdet klart ovanom brösten. Man får inte gå för nära den andra; magarna skall inte mötas.

Hångelkramen hör till tonåren då man ännu inte har finslipat sin sällskapskram. Intimkramen hör till sexuellt umgänge och är den enda typen där bröstkontakt är förväntad. Kamratkramen kan ges till en långvarig skolkamrat av samma kön.

Att ta tag i rumpan är kränkande och hör inte till en enda typ av kram. Likaså är det mestadels förbjudet att sucka njutande, blåsa i örat, smeka, följa sömmar, söka gränsen till bh:n, låta fingrarna vandra innanför kläder eller under håret. Med undantag av glädjekram, sportkram, och danskram, är det inte tillåtet att ta stöd av eller lyfta den andra.

Generellt sett tackar man verbalt, inte med en kram. Ifall en kram ingår i något uppfostringstillfälle, skall uppfostraren övervaka att kramen faktiskt blir rätt typ. Varje kram kräver tillstånd!

Peter Blomberg Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning