Varje färdtjänstanvändare måste få skräddarsydd service

Det är oroande att färdcentralen upprepade gånger tycks sträva efter att kvittera feedback från kunder som lögnaktigheter, i stället för att försöka utveckla verksamheten, och genuint involvera kunderna i det.

Esbo stads logistikdirektör Kari Sirviö konstaterar i HBL-artikeln om färdtjänsten (22.4) att han skrivit flera genmälen för att rätta till påståenden som bland annat föreningen Tröskeln framfört om färdcentralen som sköter om färdtjänsten för funktionshindrade och gamla i Esbo.

Tröskeln rf har inte kommit med ogrundade påståenden. Vi har gett uttryck för vår oro över den information som färdcentralens kunder har delgett oss. Samma problemställningar har också tagits upp av Esbo handikappråd i dess ställningstagande den 17 februari.

Det är oroande att färdcentralen upprepade gånger tycks sträva efter att kvittera feedback från kunder som lögnaktigheter, i stället för att försöka utveckla verksamheten, och genuint involvera kunderna i det.

Artikelns faktaruta med Esbo stads statistik över hur bra färdcentralen fungerar går stick i stäv med den verklighet som användarna rapporterar. Även här finns något som inte stämmer. Det skulle vara bra om färdcentralen skulle inse att deras sätt att rapportera inte är ändamålsenligt, utan direkt vilseledande.

Behovet av färdtjänst har sitt ursprung i ett individuellt handikapp, som gör att man inte kan utnyttja vanliga sätt att röra sig. Därför bör varje färdtjänstanvändare få en skräddarsydd service som tar hänsyn till hens individuella behov och livssituation. I annat fall kan man inte kalla det för färdtjänst.

Färdcentralens intentioner och direktiv har varit goda. Man bör dock hålla sig till direktiven. Dessutom bör man både svara på och följa upp reklamationer och klagomål. Om färdtjänsten fallerar för den enskilda individen kan det leda till direkt livsfara.

Terhi Toikkanen, jurist, Tröskeln rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning