Vargen oroar politiker – "Måste någon dö innan saker förändras?"

Varg i Ähtäri djurpark . Naturresursinstitutet beräknar vargbeståndet till 165–190 individer, i mars, före vårens fortplantningssäsong. Bild: Suomen Metsästäjäliitto

– Tröskeln för att få dispens att fälla vargar i Österbotten måste sänkas. Vargen hör inte hemma i bebyggelsen. Det säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. Mikko Kärnä, Centern, menar att det verkliga antalet varg är klart större än uppgett.

– Det vore oerhört viktigt att Jord- och skogsbruksministeriet ger klara signaler att man tar vargens tydliga ökning i västra Finland och Österbotten på allvar. Fortsätter utvecklingen så här kan situationen bli ohållbar till hösten, säger Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

Enligt Naturresursinstitutet Lukes uppskattning var vargbeståndet i mars totalt 20 vargflockar. För ett år sedan var motsvarande siffra 14. Vargen har flyttat västerut och 70 procent av flockarna påträffades i det västra stamförvaltningsområdet. Enligt Luke har mängden varg i Österbotten fördubblats jämfört med året innan och uppgår nu till cirka 30 stycken.

– Det är märkligt att man i detta skede redan från Lukes sida vill slå fast att det inte ska ges något utrymme för stamvårdande jakt i den nya skötselplanen som arbetas fram under hösten. Nu borde man inte utesluta några alternativ, utan hitta fungerande lösningar som inger förtroende hos befolkningen.

Hon anser att det är viktigt att medborgarna och myndigheterna samverkar och att befolkningens oro tas på största allvar.

Centerriksdagsledamoten Mikko Kärnä ifrågasätter i sin tur kraftigt Naturresursinstitutets uppgifter om vargstammen.

– Sannolikt är det rätta antalet femdubbelt. Det är en ofattbar tanke att tio procent av den finska vargstammen på en och samma gång finns på en och samma åker i Satakunta, som vi har kunnat konstatera på viltvårdskameror, säger han i ett pressmeddelande.

Även han betonar att folks oro måste tas på allvar, och anser att det är "ofattbart" att människor inte vågar låta sina barn gå ut i skymningen.

– Är det faktiskt så att någon måste dö innan saker förändras?

Han talar för att beslut om rovdjur ska fattas lokalt.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning