Vargen kostade 190 000 euro för staten

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Björnen orsakade fler skador på husdjur än vargen men vargen dödar fler hundar vilket höjer på ersättningsbeloppet.

Vargen orsakade i fjol skador på husdjur till ett värde på 190 000 euro, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Björnen orsakade i fjol fler husdjursskador än vargen men det sammanlagda ersättningsbeloppet för skador orsakade av björn var några tiotusentals euro mindre än för skador orsakade av varg.

Lodjuret och järven orsakade betydligt mindre skador på husdjur än vargen och björnen.

Ersättningsbeloppet för husdjursskador orsakade av vargen består i huvudsak av skador på hundar. Hundskadornas ersättningsbelopp uppgick i fjol till 150 000 euro. Dessutom orsakade vargen skador på får till ett värde av 37 000 euro och på nötkreatur till ett värde av 3 000 euro.

Ersättningsbeloppet för skador på husdjur innefattar inte skador på renar. År 2017 rev vargen, björnen, lodjuret och järven renar till ett sammanlagt värde på ungefär 12 miljoner euro.

Statlig ersättning för skador orsakade av stora rovdjur betalas inom ramen för statsbudgeten, vilket innebär att det fulla beloppet inte alltid kan betalas ut.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39