Vargen inom oss – det här är dagens våld

Bild: Jan Lindström

För att förstå det sexualiserade våldet i dagens Finland måste vi känna till dess rötter och vår egen kulturs våldsamma historia. Frågan är ytterst aktuell och kräver omedelbara åtgärder – med eller utan ett ökat antal asylsökande.