Stryker vargen kring i din hemtrakt? – Se kartan här

Bild: Petri Timonen/Luke

Vargen är mer utspridd i landet och har ökat i östra Finland. Beståndet i Norra och Södra Österbotten är fortfarande starkt. Största skillnaden ses i antalet revir bestående av två vargar.

Naturresursinstitutet publicerade sin årliga rapport om vargbeståndets ökning i Finland under förra året i dag. Rapporten visar bland annat att vargflockarna är mer jämnt fördelade mellan östra och västra Finland än tidigare år.

Beräkningen av vargbeståndet har gjorts från och med mars 2018 till mars 2019. För tre månader sedan fanns det 19 vargflockar som rörde sig på finsk mark, samt ytterligare 5 flockar som rörde sig på både den finska och den ryska sidan av gränsen länderna emellan.

Mängden revir med två vargar har ökat märkbart det senaste året. Det uppskattade antalet individer (185-205) är omkring tio procent större än i mars 2018 (165-190).

– En del vargrevir och deras rörelsemönster kan spåras med hjälp av gps men största delen upptäcks genom observation av tassavtryck och dna, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola i samband med Naturresursinstitutets pressträff.

Vargreviren finns huvudsakligen längs kusten i västra och sydvästra Finland, längs ryska gränsen i mellersta Finland och i de mellersta delarna av landet. I Insjöfinland och Lappland finns det inga eller väldigt få vargar.

– I mars detta år fanns det sammanlagt 47 vargrevir i landet, varav 24 var flockrevir och cirka tjugo revir bestod av två vargar, säger Kojola.

Vargen trivs i Österbotten

De senaste beräkningarna visar att vargbeståndet fortfarande är stort i vissa delar av Österbotten.

– Ett område där vargbeståndet är starkt i dagsläget är Norra Österbotten. Där finns det områden med vargflockar. I Södra Österbotten, vid kusten och vid gränsen till Satakunta finns ett flertal etablerade revir, säger Kojola.

När det gäller mellersta Österbotten går det däremot inte att tala om något betydande vargbestånd.

– Mellersta Österbotten är ett vitt mellanområde. Det finns inga tecken på vargflockar i området den här våren.

I Egentliga Finland och Satakunta går det att se en ökning av vargbeståndet jämfört med tidigare år. I Västra Nyland finns det endast två vargrevir, ett i Snappertuna och ett i Raseborg.

– Vi talar om ett par vargar i Snappertuna och två till tre stycken i Raseborg. Tidigare fanns det flockar i området men så är inte fallet längre, säger Kojola.

Hur är vargsituationen på Åland?

– När det gäller dna-prov har vi ett samarbete med Åland. På det viset har vi kunnat konstatera att det finns enstaka vargar som rör sig där, säger Katja Holmala, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Naturresursinstitutet publicerar årligen en prognos för vargbeståndets variation för ett år framåt. Prognosen visar att vargstammen i landet ökar under våren då valparna föds, för att sedan minska när alla inte överlever.

Enligt prognosen kommer det med största sannolikhet att finnas mellan 17 och 37 vargflockar (inklusive gränsflockar) i landet nästa vår.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning