Vargar i Finland får gps-halsband

Vargar i Norra Österbotten, Norra Savolax, Kajanaland och Norra Karelen förses med sändare under våren. Bild: Luke/ Petri Timonen

Naturresursinstitutet planerar att inleda märkningen av vargar i slutet av februari. Fångade vargar förses med gps-halsband. Märkningen av vargar börjar i Norra Österbotten, Norra Savolax, Kajanaland och Norra Karelen i slutet av februari, meddelar Naturresursinstitutet Luke. Märkningsfångsten avslutas senast i mitten av april.

Märkningsfångsten går till så att vargarna sövs från helikopter för att därefter förses med gps-halsband och öronmärken. Luke använder informationen som halsbanden förmedlar bland annat för att uppskatta vargstammens storlek.

Ungefärliga uppgifter om de märkta vargarnas rörelser kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen Riistahavainnot.

Enligt Lukes uppskattning fanns det 20 vargflockar i Finland i mars 2018. Största delen av alla vargar fanns i landets västra delar.

Dessutom fanns de fem flockar som rörde sig på båda sidorna om gränsen mellan Finland och Ryssland.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46