Varför väcker en del djur så mycket hat?

Det nuvarande Jord- och skogsbruksministeriet är det mest djurfientliga på länge.

Varför får en del djur enligt jaktlagen och Jord- och skogsbruksministeriet behandlas ännu sämre än andra? Hur är det möjligt att jaktlagen kan vara motstridig med djurskydds- och naturskyddslagen? Har något däggdjur någonsin lyckat utrota ett annat däggdjur, utom människan och hennes tamkatter förstås?

Jord- och skogsbruksministeriets föreslagna lagändring, som just nu är för utlåtande, skulle betyda att varken mårdhund, bisamråtta, mink, sumpbäver eller tvättbjörn längre skulle ha bofred! De kunde dödas av vem som helst, när som helst och nästan hur som helst och man skulle till och med betala skottpengar för dem! Under tiden för bofred skulle djurens ungar gå en långsam och smärtsam död till mötes. Men, det är väl också meningen – genom att döda modern dör också ungarna.

Dessa nu bannlysta djurs påstådda skadlighet i naturen är starkt överdriven och jämfört med människans skadliga inverkan på naturen helt obetydlig! Ministeriet har också förutsett att guldschakalen, som snart tros komma in i vårt land, är färdigt upptagen i jaktlagen så att man genast får börja döda den när den uppenbarar sig.

Det nuvarande Jord- och skogsbruksministeriet är det mest djurfientliga på länge.

Det är klart att då klimatförändringen och urbaniseringen framskrider kommer också faunan att sprida sig till nya habitat. Djuren söker sig till för dem gynnsammare områden. Då kommer gående, flygande, ålande och simmande djur att flytta sig över våra gränser, utan att de ens vet om det. Har vi då verkligen rätt att påstå att de är främmande arter och börja vårt ursinniga förföljande?

Britt-Marie Juup Åbo

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning