Varför syndar Borgå mot egen företagarpolicy?

Staden upphandlar till exempel transporter från A till B av ett företag i Tavastehus. Transportsträckan uppgår till 350 meter.

Hänvisande till SFP:s vice ordförande Henrik Wickströms insändare (ÖN 24.3) om att konsumera lokalt samtycker jag till 100 procent att så borde vara fallet. Det primära för oss medborgare är att köpa inhemskt och lokalt. De flesta av oss förstår att företagarna och medborgarna står inför de största utmaningarna någonsin.

Men, så uppstår frågan varför detta inte gäller min hemkommun Borgå. Staden upphandlar till exempel transporter från A till B av ett företag i Tavastehus. Transportsträckan uppgår till 350 meter.

Hur anser stadsdirektören att stadens fastställda miljöprogram och stadens företagarpolicy uppfylls? Stadsdirektören förbjuder en inrättning att inhandla denna tjänst av stadens skattebetalande företag och att den inte behöver beakta skattetappet för staden och att inga etiska normer är av behovet påkallade.

Beslutet rimmar väldigt illa med stadens företagarpolicy (att köpa lokalt) där man säger att staden skall värna om sina skattebetalande företagare. Man tycker att en kommun skulle föregå med gott exempel. Det är vi ingalunda enbart vi medborgare (som äger staden) som skall dra vårt strå till stacken! Detta gäller uppenbarligen inte offentliga institutioner!

Leif Nyman, pensionär, Borgå

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning