Varför stoppas finländska fraktfartyg i ryska hamnar? Minister Berner ska utreda saken

Oljetankern Tempera syns på kustbevakningens fartyg Merikarhus värmekamera under en övning på Finska viken i höstas.Bild: Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Flera finländska fraktfartyg har råkat ut för exceptionellt noggranna kontroller i ryska hamnar. Det innebär problem för rederierna och därför ska kommunikationsministeriet ta tag i saken, rapporterar nyhetsbyrån STT.