Varför spelar Vega musik för ungdomar?

Man spelar för dem som inte lyssnar och ignorerar dem som gärna skulle lyssna på bättre musik.

Cecilia Löfgren vill försvara Yle Vegas utbud (HBL 5.9) och jag håller med om att många program är värda att lyssna till bara man slapp höra det öronbedövande oljudet (den så kallade musiken) som avbryter programmen stup i ett. Men då det gäller musiken håller hon med om att få ungdomar lyssnar på radio under skoltid eller kvällar och utökar påståendet med att "ungdomar överlag lyssnar väldigt sällan på radio".

Varför skall då Yle Vega spela musik för ungdomar? Var finns logiken? Man spelar för dem som inte lyssnar och ignorerar dem som gärna skulle lyssna på bättre musik. Det finns ju Radio Extrem som uttryckligen är en kanal för ungdomlig smak. Så varför är Yle Vegas ledning så lomhörd för vad mognare lyssnare vill höra? Önskemålet har minsann uttryckts av många skribenter i HBL. Varför denna arrogans som gör att vi finlandssvenskar måste lyssna på finska radiokanaler "på grund av ett musikutbud som kan driva vem som helst till mord eller självmord", citat av Claes Andersson?

Christel Westerholm-Tamminen, Grankulla

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning