Varför slänger Migri ut ett människohandelsoffer?

Finland har förbundit sig vid att ta hand om människohandelsoffer.

Migri och polisen ämnar returnera den nigerianska kvinnan Itohan Okundaye och hennes fyraåriga son, född i Finland, till Italien, där Itohan har varit offer för människohandel samt tvingats till prostitution, med fara för sitt liv.

Finland har förbundit sig vid att ta hand om människohandelsoffer, men nu ger Migri henne ingen chans. Man har inte ens hört henne i förundersökningen.

Unicef har varit oroat över att finska myndigheter bryter mot FN:s barnkonvention som säger att barnets bästa skall ställas i första rummet. I Itohans fall struntar man direkt i denna konvention. Vi frågar alltså: Varför har inte Itohan hörts, varken av Migri eller av polisen om henne som människohandelsoffer. Itohan talar god engelska, som är det andra språket i Nigeria, så inga problem uppstår på grund av språkförbistring.

Vi förutsätter att Finland som rättsstat över huvud taget inte sänder tillbaka Itohan och hennes lilla son till Italien – i synnerhet som hennes sak ännu behandlas av Vasa hovrätt.

Leif Westerling Helsingfors Leon Jansson Karleby Sofia Torvalds Esbo Gunnar Särs Göran Särs Vasa

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning