"Varför skulle jag ställa upp på vad Helsingfors säger och bli en fascist"

Andreas Bäcklund. Bild: Veronika Åström

Försvarsministern vill att åländska män ska göra obligatorisk civiltjänst. Vad anser du om det?

Andreas Bäcklund, 21 år, Mariehamn

– Varför skulle jag ställa upp på vad Helsingfors säger och bli en fascist. De håller på att minska självstyret och jag identifierar mig inte som en finne. Detta är en ytterligare åtgärd för att få över oss och finskafiera oss.

– De struntar i grundlagen och ger ett finger åt Ålands framtid och regeringen. Vi är dubbelspråkiga och har autonomi i grundlagen.

Anna Sirén. Bild: Veronika Åström

Anna Sirén, 28 år, Jomala

– Det tycker jag inte om. Det borde man få välja själva. Jag har dåliga erfarenheter av det. Samtidigt behöver man kanske det med hur läget ser ut i världen. Sedan spelar demilitariseringen in. Man får ju inte ens ha militärkläder på sig här.

Angelina Bergendahl och Josephine Eriksson. Bild: Veronika Åström

Angelina Bergendahl, 17 år, Mariehamn

– Det ska vara frivilligt. Men vi hör ändå till Finland och de måste ju göra den och det är ändå bra med tanke på att läget är risky nu. Det känns dumt att de ska försvara oss.

Josephine Eriksson, 17 år, Saltvik

– Det är fel. Man ska kunna välja och det ska vara frivilligt. Jag känner inte en enda som har valt att göra civiltjänst. Så om de påtvingas så finns det kanske inget intresse. Det skulle vara tryggt men samtidigt känns det också hemskt om det skulle hända något och de måste ut.

Algot Hermansson. Bild: Veronika Åström

Algot Hermansson, 69 år, Mariehamn

– Jag är från fastlandet och gjorde militärtjänst från den 15 juni 1968 och åtta månader framåt. Jag har ingenting emot det. Inte heller att ålänningar skulle tjänstgöra i civiltjänsten.

Tommy Andersson. Bild: Veronika Åström

Tommy Andersson, 47 år, Mariehamn

– Det tycker jag inte. Jag är fastlänning från början men har inte gjort militärtjänsten, även om vi måste göra det. Det ska helt och hållet vara frivilligt, även på fastlandet. Jag tycker att det är löjligt. Klart att det ska vara frivilligt. Det kostar också en massa pengar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning