Varför skulle en Schjerfbeckfilm på svenska reducera den internationella potentialen?

Tio Oscarsnomineringar fick en film på spanska och mixtekiska i år. Vi har sett amerikanska filmer på japanska, liksom svenska filmer på ryska. Denna x-språkighet fråntar knappast filmen möjligheten att vara ett "internationellt medium”, skriver Fredrik Sonck i ett svar till Rabbe Sandelin.

Rabbe Sandelin argumenterar i en insändare 6.11 för att kritiken mot den helfinska Schjerfbeck-filmen är ett uttryck för överdrivet finlandssvenskt navelskåderi.I höst är det veterligen forskaren Sven...