Varför ska religion ha särställning?

I sin debattskrift (HBL 6.2) menar Sixten Granroth att det är fel då undertecknad "tror att livsåskådning och religion är något man 'lär ut'", det handlar om att eleven "lär sig om, på sitt eget språk, med bekanta begrepp och symboler". Och han svänger på min stek: skolan ska "inte utlokalisera ansvaret".

Men om inte hem och kyrka lär ut, kan väl inte elever lära sig om med de verktyg Granroth hänvisar till – strängt taget måste det finnas någon som lär ut, vi föds inte med "eget språk, med bekanta begrepp och symboler".

I Granroths värld kunde religion och livsåskådning läras ut i hemmen om "alla föräldrar var pedagoger" (och nämner i och för sig inget om prästerskapets fallenhet).

Är det ändå inte meningen med föreningen mellan spermie och ägg, att en ny individ kommer till välden som man vill fostra och lära allt möjligt, utgående från det man själv värdesätter. Inte hade jag själv heller kunnat föreställa mig att "be" skolan göra mina barn till goda ateister.

Jag har den bilden att det är föräldrars konfession som långt bestämmer vilken religion eleven undervisas i, vilket ur min synvinkel gör undervisningen konfessionell. Eleven väljer inte mellan olika alternativ, som t.ex. då man väljer främmande språk.

Det jag inte heller menade var att "lärare i historia, psykologi och samhällslära skulle undervisa religion bättre än" Sixten Granroth – utan att skolans uppgift är att sätta in religioners roll i t.ex. historie- och samhällsundervisning.

Vill föräldrar skola sina barn till lutheraner, katoliker, ortodoxa, Jehovas vittnen, muslimer, judar med kunskap om sin religion är det fritt fram att göra det utanför skolan, med eller utan respektive församlings och kyrkas hjälp.

Då jag växte upp fanns det sådant som kallades söndagsskola och konfirmationsundervisning.

Varför ska religion ha särställning inom skolundervisning jämfört med andra ideologier?

Gunnar Högnäs Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning