Varför ras(ifi)era debattkulturen?

Att anklaga någon för högerextremism och i samma andetag komma med långa raspolitiska redogörelser och ropa efter tidningscensur är inte seriöst.

Jag försöker i regel undvika personliga utvikningar men tar här tillfälle i akt att med den "kritik" jag tagit emot peka på ett urartande debattklimat och en uppochnedvänd begreppsvärld. Jag vil...