Varför påskynda digitaliserade prov?

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Varför ska vi tvingas använda ett system vi inte har haft tillräckligt med tid att öva på.

Jag har nu snart gått mitt första år i gymnasiet och ett ämne som alltid verkar vara på tapeten när provveckorna närmar sig är hur bedrägligt det är att skriva vetenskapliga ämnen på dator. Hur kan studentexamensnämnden förvänta sig att vi ska lära oss att skriva krävande prov på ett sätt som vi endast har övat på en bråkdel av vår skolkarriär.

Jag är inte emot förändring och jag som många andra kan säkert förstå att det är helt logiskt att prov digitaliseras i och med all utveckling som sker inom teknologin. Dessutom har jag uppfattat att många inte har något emot utan rent ut sagt tycker om att skriva prov i historia, modersmål eller andra realämnen på datorn. Men när det gäller naturvetenskapliga ämnen har jag hittills inte hört en enda positiv kommentar angående övergången till digitaliserade prov.

Jag har inget minne av att vi skulle ha gjort några digitala övningar inom ämnen som matematik, fysik eller kemi under hela grundskolan. Det innebär alltså att under nio år av skola som ska förbereda oss för fortsatta studier har vi inte förberetts för en viktig del av gymnasiestudierna. Det borde det vara skolans uppgift att förbereda oss i god tid, och att börja öva på att använda systemen någon månad eller vecka innan proven ska utföras är inte rättvist.

Det känns inte naturligt för mig att skriva ut långa och komplicerade uträkningar på datorn med system jag har haft minimal övning med. Och visst kan vem som helst lära sig använda ett system med ordentlig träning och tid, men det är exakt vad vi inte har haft. Vi har i nästan ett årtionde lärt oss tänka på papper. Nästan tio år av att utföra otaliga mängder läxor, förhör och prov på papper. Allt det arbetet förberedde oss inte för att skriva naturvetenskapliga ämnen på dator.

När jag pratade med mina vänner angående vårt senaste matteprov som vi skrev på datorn för första gången sade alla att de skrev provet på papper och sedan skrev av svaren på datorn. Som om det inte skulle vara tillräckligt med bevis. Det är som att öva på en pjäs i flera månader och sedan öva in en ny rutin under de sista dagarna och tvingas uppträda oförberedd.

Varför ska vi tvingas använda ett system vi inte har haft tillräckligt med tid att öva på. Om dagens lågstadieelever skulle träna på att utföra olika naturvetenskapliga ämnen digitalt skulle det vara helt logiskt att de eleverna skulle utföra alla sina prov på dator under andra stadiet inklusive studenten. Men vi är inte lågstadieelever. Vi har inte lång tid kvar i skolan och studentexamensnämnden försöker påskynda ett system som inte är idealt för dagens gymnasieelever.

Julia Ramm-Schmidt Grankulla

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03