Varför nämns inte alla regioner?

Ingick Åland och Österbotten i undersökningen eller uteslöts de ur resultatkommentarerna av skribenterna?

I sin insändare (HBL Debatt 5.5) hänvisar Amie Borgar och Johanna Törn-Mangs vid Svenska Yle till en undersökning gjord av Taloustutkimus bland 500 finlandssvenskar. När det redogörs för resultaten nämns östra och västra Nyland samt Åboland medan Åland och Österbotten inte nämns med ett enda ord.

På något sätt är det symtomatiskt och allt vanligare att de två sistnämnda förbigås i resultat och kommentarer, vilket verkar som om de behandlades som icke-representativa undantag i det svenska Finland. Det skulle vara intressant att höra förklaringen till skevheten i det här specifika fallet – ingick Åland och Österbotten i undersökningen eller uteslöts de ur resultatkommentarerna av skribenterna?

Johan Andersson Esbo

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46