Varför kräver Hautala mer detaljreglering om snuset från EU?

Nog är det märkligt att det är en kommissionär som ska behöva vara den som står upp för nationellt självbestämmande mot en finländsk europaparlamentariker som kräver detaljreglering från EU.

I ett läge där Europeiska unionen står inför många stora utmaningar som riskerar få konsekvenser för både vår och framtida generationer väljer Europaparlamentets vice talman Heidi Hautala (Gröna) att försöka få EU att i stället lägga fokus på ett annat lands försäljning av snus. Det är olyckligt.

Det var i en skriftlig fråga till EU-kommissionen som Hautala tidigare i våras krävde att kommissionen ska agera mot att Sverige säljer snus. Det är kanske förståeligt att Hautala vill pröva att ta till olika medel för att visa sig handlingskraftig i sin kamp mot snus men tyvärr riskerar den här typen av utspel från inflytelserika EU-politiker bidra till att EU går längre in på en väg som är direkt skadlig för Finland och hela EU:s framtid.

I kölvattnet av coronakrisen är det tydligt att EU-samarbetet behöver stärkas på flera områden. Bara om vi jobbar tillsammans kan vi effektivt få Europas ekonomier på fötter igen. Vi har dessutom en allvarlig klimatkris som kräver gemensamma åtgärder på EU-nivå. Samtidigt går EU fortfarande alltför ofta för långt i sin iver att detaljreglera och blanda sig i mindre frågor som vi kan hantera bättre själva. Så länge EU fortsätter att blanda sig i den typen av angelägenheter kommer samarbetet aldrig att få det folkliga stöd som krävs för att kunna skapa en union som på allvar kan hantera de stora utmaningarna vi alla står inför.

Ett utspel som Hautalas kan vid en första anblick verka som "en pipa snus" men det måste alltså ses i sitt sammanhang. EU-systemet är djupt politiskt och när någon med en så stark ställning som Hautala går in och kräver att kommissionen ska reglera vad som enligt anslutningsfördraget är en medlemsstats interna angelägenheter så får det givetvis konsekvenser på längre sikt. Ju fler politiker som kräver detaljreglering, desto mer fokus kommer sådana frågor att få. Ökad detaljreglering riskerar i sin tur inte bara att ta fokus från de stora frågorna utan också att ge extra bränsle i debatten till populister och EU-skeptiker. Det är synd att se hur De gröna väljer den här vägen i stället för att lägga fullt fokus på viktiga framtidsfrågor såsom klimatförändringarna.

Att det aldrig fanns någon realistisk chans att Hautala skulle få gehör för sina krav just den här gången torde redan från början ha varit tydligt. I det svar på Hautalas fråga som kom förra veckan förklarar också hälsokommissionär Stella Kyriakides som väntat Sveriges permanenta undantag från EU:s snusförbud och konstaterar att det är fullt lagligt för privatpersoner från andra länder att köpa snus för eget bruk när de befinner sig i Sverige. Vidare konstaterar Kyriakides att det är upp till medlemsstaterna själva att välja hur de vill reglera den privata införseln av snus. Gott så, det är alltså en fråga Finland har rätt att hantera på egen hand. Men nog är det märkligt att det är en kommissionär som ska behöva vara den som står upp för nationellt självbestämmande mot en finländsk europaparlamentariker som kräver detaljreglering från EU.

Vi behöver ett starkt EU-samarbete kanske mer än någonsin. Samtidigt behöver vi ett bättre EU som håller sig borta från detaljer som länder och regioner kan hantera bättre själva. Ett sådant EU når vi inte genom att kräva mer detaljreglering av kommissionen. Håller Hautala och De gröna med eller kan vi förvänta oss fler krav på detaljreglering av nationella angelägenheter från EU i framtiden?

Anton Nilsson första ersättare till Europaparlamentet (SFP), Mariehamn

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning