Varför inte väcka åtal?

Vem är villig att ställa upp i denna process?

Det är många som i dag vet hur felaktiga beslut Migrationsverket Migri fattar angående flyktingarnas möjligheter att få uppehållstillstånd i landet.

Varför kan vi inte väcka åtal mot Migri för att dess beslut strider mot mänskliga rättigheter? Vem är tillsammans med mig villig att ställa upp i denna process?

Vivi-Ann Winqvist Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03