Varför inte ta fram de positiva konsekvenserna av högre koldioxidhalt och temperatur?

Bild: Wilfred Hildonen

Bevisen för de globala hotbilderna om till exempel extremväder lyser med sin frånvaro, men hur kan genomsnittsläsaren veta vad som är sanning, vad som är överdrift och vad som är rena missförstånd eller förenklingar?

En eloge till Peter Buchert – han har åtminstone försökt läsa IPCC:s rapport SR15. Dessvärre tror jag att han förenklat eller missförstått många saker. Så går det lätt om man alltid vill se glaset halvtomt i stället för halvfullt. Samtidigt måste det medges att SR15 och IPCC:s fikonspråk är allt annat än lättläst. Kanske jag också har missförstått något?

Buchert skriver (HBL 11.5) att vi väntas uppnå 1,5 graders uppvärmning mellan 2030 och 2052 om växthusgasutsläppen fortsätter i samma takt. SR15-rapporten säger att detta väntas ske om uppvärmningen (inte utsläppen) fortsätter i samma takt som hittills, alltså inklusive eventuella naturliga orsaker. (När SR15 på detta sätt extrapolerar kan man tryggt ange hög tillförlitlighet större än 66 procent)

Buchert: Hälften så många arter får svårt reducerade utbredningsområden. Detta är ett välklingande sammandrag av följande: SR15: (det klimatologiskt bestämda) utbredningsområdet halveras för 8 procent (mot 4 procent) av ryggradsdjur, 16 procent (mot 8 procent) av växter och 18 procent (mot 6 procent) av insekter. (Kanske, kanske inte, det vill säga medelhög tillförlitlighet lika med 50 procent)

Buchert: 1,5 grader är också klart bättre ur ekonomiskt och säkerhetsperspektiv. SR15: Bättre för vissa ursprungsfolk och lokala samhällen som är beroende av jordbruk och fiske (hög tillförlitlighet större än 66 procent). Om uppvärmningen kan begränsas till 1,5 grader kan den folkmängd som är utsatt för både klimatrisker och ekonomiska risker minska med upp till hundratals miljoner. (Kanske, kanske inte)

Buchert: Förlusterna i fiskbeståndet blir bara hälften så stora. SR15: "en modell" projicerade en minskning av fiskfångsterna med 3 miljoner ton, mot 1,5 miljoner ton för 0,5 grader mindre uppvärmning. (Kanske, kanske inte.) Världens årliga fångst av fisk och skaldjur är cirka 80 miljoner ton.

Buchert har också förstått några saker rätt. Till exempel tanken att 0,5 grader till eventuellt kan utlösa en avsmältning i Antarktis och på Grönland, som efter hundratals till tusentals år kan få oanade konsekvenser återfinns (kanske, kanske inte) i rapporten.

Hotbilderna gällande korallrev återfinns också i rapporten (hög tillförlitlighet större än 66 procent) (att denna gren av vetenskapen är kontroversiell är en annan fråga, korallerna har trots allt klarat sig bortåt 50 miljoner år!).

När den här sortens missförstånd eller tolkningar blandas in i en text som på grund av författarens ställning lätt tolkas som dagsens sanning blir det farligt. Buchert menar att vi redan ser konsekvenserna. För detta finns inte mycket belägg i SR15, bortsett från enstaka regionala iakttagelser av ökad eller minskad nederbörd. Bevisen för de globala hotbilderna om till exempel extremväder lyser med sin frånvaro, men hur kan genomsnittsläsaren veta vad som är sanning, vad som är överdrift och vad som är rena missförstånd eller förenklingar?

En kritisk läsare av SR15 (och HBL) undrar också varför man inte tar fram de positiva konsekvenserna av högre koldioxidhalt och temperatur. Världen sägs ha blivit 10-15 procent grönare, skog och nyttoväxter mår och växer bättre, färre människor dör av kyla (en mycket större dödsorsak än värmeböljor), det går åt mindre energi till uppvärmning (men mera till avkylning, jag har inte sett några uträkningar av nettoeffekten) etcetera.

Undra på att vi har alla sorters klimatångest. Och undra på att många läsare upplever att HBL har (och i kraft av sin ställning driver) sin egen agenda bland annat i klimatfrågan (trots ivriga försäkringar om motsatsen).

Att sju av åtta riksdagspartier böjer sig för sina potentiella väljare, medan näringslivet vädrar nya möjligheter att göra business (och lyfta understöd?) bevisar att de följer med agitationen i medierna, men ingenting om klimatvetenskapen!

Claes Ehrnrooth, skogsägare, Helsingfors

Svar Som Claes Ehrnrooth påpekar säger rapporten att vi beräknas nå 1,5 grader om uppvärmningen fortsätter med nuvarande takt. Beklagar att jag felaktigt skrev utsläppen. För övrigt kan en artikel eller ett svar på en insändare inte vara lika exakt som en forskningsrapport på över 500 sidor – därav förenklingarna.

Peter Buchert, journalist, HBL