Varför inte pensionärsrabatt, HRT?

I Budapest åker pensionärer från alla väderstreck helt gratis.

Jag önskar svar på en fråga. Hur kommer det sig att jag i städer som Stockholm och Oslo kan åka tunnelbana och buss med pensionärsrabatt, i Stockholm cirka 30 och i Oslo 50 procent. Detsamma är fallet i San Francisco, där resor med lokala bussar för personer som fyllt 65 kostar en dollar i stället för två. I Budapest åker pensionärer från alla väderstreck helt gratis.

I Helsingforsregionen – där jag beskattats under hela mitt vuxna liv – betalar jag däremot full avgift. För att få rabatt borde jag byta min arbetspension mot folkpension. Det har jag tills vidare inte gjort.

En fråga till. Vore det inte i enlighet såväl med vår trafik- som med vår klimatsmarthetspolitik att kommunala transporter gjordes mer attraktiva för äldre personer också i Helsingforsregionen?

Nalle Valtiala Grankulla

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39