Varför inte pensionärsrabatt, HRT?

I Budapest åker pensionärer från alla väderstreck helt gratis.

Jag önskar svar på en fråga. Hur kommer det sig att jag i städer som Stockholm och Oslo kan åka tunnelbana och buss med pensionärsrabatt, i Stockholm cirka 30 och i Oslo 50 procent. Detsamma är fallet i San Francisco, där resor med lokala bussar för personer som fyllt 65 kostar en dollar i stället för två. I Budapest åker pensionärer från alla väderstreck helt gratis.

I Helsingforsregionen – där jag beskattats under hela mitt vuxna liv – betalar jag däremot full avgift. För att få rabatt borde jag byta min arbetspension mot folkpension. Det har jag tills vidare inte gjort.

En fråga till. Vore det inte i enlighet såväl med vår trafik- som med vår klimatsmarthetspolitik att kommunala transporter gjordes mer attraktiva för äldre personer också i Helsingforsregionen?

Nalle Valtiala Grankulla

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning