Varför inte frakt med ubåt?

I stället för att bryta oss igenom polarisen går vi under den.

I artikeln "Smältande isar väcker stormakternas intresse" (HBL 18.5) finns bilden "Norra transportrutten via Arktis" med två rutter, norr om Sibirien och via Suez, Indien och Singapore. Båda till Shanghai.

Men, angående rutter via Arktis finns det en tredje möjlighet, Nordvästpassagen. Nordvästpassagen i sig är inte kortare än Nordostpassagen, men om transporten sker med automatstyrd ubåt och båten körs i en rät linje från Trondheim mot Berings sund, alltså relativt nära nordpolen, får vi en rutt som åtminstone till Yokohama är kortare än Nordostpassagen. "Automatstyrd ubåt", varför inte för transport av fraktgods? I stället för att bryta oss igenom polarisen går vi under den.

Trondheim i Norge är den närmaste hamn på det europeiska fastlandet sjövägen från Yokohama. Sedan kan kanske även Rotterdam ses som alternativ i Europa, skillnaden i transportsträckan är inte stor. Militära atomubåtar har redan i över 60 år kört under polarisarna, men kanske modern batteriteknik öppnar möjligheter till lösningar utan atomkraft. Klart är även att det är möjligt att bryta sig igenom med isbrytare.

John-Eric Söderman Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning