Varför inte bara svart på vitt?

Det är svårt för personer med nedsatt syn att läsa text på färgad botten.

Sedan månader tillbaka har jag upprepade gånger kontaktat HBL och påtalat hur svårt det är för personer med nedsatt syn att läsa text på färgad botten. Man har visat förståelse och till och med delat min åsikt som också delas av många något yngre läsare. Nu frågar jag: Varför visar HBL trots allt en hänsynslös nonchalans mot en betydande krets trogna läsare?

Jag anser att läsarna har rätt att kräva ett ärligt svar i svart på vitt.

Sven-Erik Weber Helsingfors

Svar Jag beklagar problemen som Sven-Erik Weber omnämner. Självklart vill vi göra en tidning som både lockar till läsning och är läslig. För tillfället jobbar vi med en uppdatering av HBL och kommer att skicka ut en enkät till våra läsare där de har möjlighet att ge sina önskemål om HBL.

Ett av målen för den uppdaterade designen är en bättre och tydligare läsupplevelse, även för den som har nedsatt syn.

Susanna Ilmoni chefredaktör, HBL

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00