Varför, HBL?

Hufvudstadsbladets redaktion till höger på Mannerheimvägen i Helsingfors.Bild: Lehtikuva/Teemu Salonen

Lokalpressen har skrivit recensioner men HBL har inte berört händelsen. Varför?

Det, till Finlands 100-årsjubileum, komponerade oratoriet Skymning Gryning med musik av Thomas Enroth och text av Thomas Lundin har de senaste veckorna turnerat i Österbotten, i södra Finland: Ekenäs och Borgå och på Åland med utsålda konsertsalar och kyrkor inför en entusiastisk publik.

Lokalpressen har skrivit recensioner men HBL har inte berört händelsen. Varför? Det är som om huvudstaden och HBL skulle ställa sig utanför vissa finlandssvenska skeenden. När tusentals människor som lyssnat är så med på noterna, varför har inte HBL noterat någonting? Så underligt! Samtidigt litet intressant!

Siv Fagerlund Pargas

Svar Kriterierna för att ett verk ska recenseras i HBL är många, men det är också antalet verk som potentiellt är intressanta för HBL att recensera. Oratoriet är onekligen ett verk som är mycket nära att överstiga tröskeln, men det lilla antalet uppföranden i kombination med att inget av dem äger rum i huvudstadsregionen och svårigheter med att hitta en lämplig och tillgänglig skribent förklarar den uteblivna recensionen. Vi påminner om att huvudstadens livliga kulturliv gör att många konserter och utställningar också i Helsingfors förblir orecenserade.

Fredrik Sonck kulturchef Wilhelm Kvist musikredaktör HBL

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00