Varför försvann Finlands glaciär?

Vår egen glaciär smalt bort helt utan att detta skulle ha förorsakats av någon som helst mänsklig orsak eller påverkan.

Hur långt tillbaka i tiden började egentligen den nu så livligt debatterade klimatförändringen? Varför försvann Finlands egen 3 000 meter tjocka glaciäris som täckte hela Finland?

Den ständigt genom tiderna alltid pågående klimatförändringen är och består som en obestridlig vetenskaplig sanning även i dag. Glaciärer uppstår och glaciärer smälter ständigt genom tiderna. En del glaciärer har helt smultit bort och även det är en obestridlig vetenskaplig sanning. Den 3 000 meter tjocka glaciären som tidigare fanns över nuvarande Helsingfors har helt smultit bort under de senaste 10 000 åren. Det är relativt sett en ganska kort tid att smälta ner ett över 3 000 meter tjockt istäcke.

Vår egen glaciär smalt bort helt utan att detta skulle ha förorsakats av någon som helst mänsklig orsak eller påverkan. Vad förorsakade då att vår egen is smalt bort? Ingen kan säga med säkerhet annat än att det utom allt tvivel inte berodde på någon som helst mänsklig aktivitet.

Är det då så långsökt att även i dag våga tro att kanske dessa samma urgamla enorma krafter, som ännu är okända, fortsätter med sina samma urgamla enorma påverkan att värma upp och kyla ner klimatet på jorden? Att våga tro att dessa okända enorma krafter är de egentliga orsakerna till den ständigt pågående klimatförändringen på jorden även i dag såsom de alltid gjort genom tiderna?

Att bara stirra sig blind på endast mänsklig verksamhet under de senaste hundra åren och blunda för all annan påverkan bör ses som en politisk sanning och är endast ett medel för personlig ökad politisk makt.

Tom Eklund, Esbo

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning