Varför förstöra strukturerna?

Det offentliga vinner tyvärr inte på alla nedskärningar, eftersom fattigdom är kostsam för samhället.

Anders Adlercreutz lyckades i sin insändare (HBL 10.2) förklara varför vård- och landskapsreformerna varit så svåra att få grepp om: det är helt enkelt inte meningen att vi ska fatta vad de leder till förrän det är för sent. Den fattigare delen av befolkningen, eller snarare de med mindre makt, kommer nämligen att förlora både service och inflytande.

I och för sig är detta inget nytt. Nyliberalismen är inte längre vare sig ny eller liberal. Grundtanken med nyliberalismen är att föra över pengar och makt till dem som redan har för mycket. I den andan ersätts allt fler anställda med apparater och de som finns kvar ägnar en alltför stor del av sin arbetstid åt – apparater!

Fenomenet gäller inte bara vård och omsorg. Varken bank, post eller kollektivtrafik är längre i första hand till för att underlätta vanligt folks vardag.

Det offentliga vinner tyvärr inte på alla nedskärningar, eftersom fattigdom är kostsam för samhället.

Varför inte säga som det är? Vi är på väg att förstöra de strukturer för ett gemenskapssamhälle som generationer byggt upp.

Disa Qvarnström Ekenäs

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33